Witaj

na stronie

FEDERACJI LGD Pomorza Zachodniego

#

Witaj

na stronie

FEDERACJI LGD Pomorza Zachodniego

Witaj

na stronie

FEDERACJI LGD Pomorza Zachodniego

Kontakt

Siedziba:
78-300 Świdwin ul. Kołobrzeska 43  tel. 723 319 975
 
Biuro:
74-320 Barlinek; Aleja 1 maja 6 tel. 95 746 0360

Statut

W załączeniu znajduje się statut. 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Statut Federacji LGD Pomorza Zachodniego z dnia 20.01.2017 roku (1).pdf)Statut Federacji

Cele

Celem Federacji jest:

1. Budowanie trwałej platformy integracji i współpracy w środowisku Lokalnych Grup Działania i Rybackich Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego;
2. Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami mającymi wpływ na sytuację stowarzyszeń związanych z LGD i RLGD na terenie Województwa Zachodniopomorskiego
3. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rybackich gmin wchodzących w skład wszystkich Lokalnych Grup Działania i Rybackich Grupa działania zrzeszonych w Federacji zwanych dalej “obszarem federacji”, a w szczególności:

 • pomoc w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju opracowanych przez Stowarzyszenia będące członkami Federacji;
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Federacji;
 • aktywizowanie i integracja mieszkańców obszaru Federacji;
 • podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości życia, wyłączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją mieszkańców obszaru Federacji;
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze Federacji;
4. ochrona wspólnych interesów członków Federacji;                                         ,
5. tworzenie warunków współpracy Stowarzyszeń i innych organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszaru Federacji.
6. Ponadto Federacja została powołana w celach:
 • stymulowania i wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;
 • wspomagania inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia;
 • wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację gmin obszaru Federacji;
 • skupiania wokół idei Federacji osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich;
 • wspomagania inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami;
 • wspierania działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury
  fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
 • utworzenie trwałej płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarząd i Komisja

Zarząd Federacji:
 1. Ireneusz Kostka – prezydent Federacji - LGD „Lider Pojezierza” z Barlinka
 2. Agnieszka Brodowska – wiceprezydent Federacji - LGD „Powiatu Świdwińskiego” ze Świdwina
 3. Bogdan Błaszczyk – członek Zarządu Federacji - RLGD „Morze i Parsęta” z Kołobrzegu
Komisja Rewizyjna:
 1. Grażynę Zaręba-Szubę z LGD „ Centrum Inicjatyw Wiejskich” z Łobza
 2. Jacka Kozłowskiego z LGD „Lider Wałecki” z Wałcza

O Federacji

Federacja LGD Pomorza Zachodniego to stowarzyszenie zrzeszające LGD i RLGD z województwa Zachodniopomorskiego.
Federacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000670624 w dniu 28.03.2017 roku
 
NIP: 672-20-86-712
REGON: 36688618700000
 
Siedzibą Federacji jest
78-300 Świdwin ul. Kołobrzeska 43  tel. 723 319 975
 
Biuro
74-320 Barlinek; Aleja 1 maja 6 tel. 95 746 0360
Federacja jest członkiem Polskiej Sieci LGD
oraz
Europejskiej Sieci LGD ELARD i FARNET

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.