Księga Wizualizacji znaku PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Szanowni Państwo, w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.  Księga w dniu dzisiejszym została zamieszczona na stronie MRiRW > Dostępna do pobrania jest poniżej.