Pożyczki BGK na projekty współpracy

W związku ze zgłaszanym problemem finasowania projektów współpracy Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD wystąpił do Ryszarda Kaminiskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o umożliwienie LGD występowania o pożyczki z BGK.

Oczywiście Federacja LGD Pomorza Zachodniego popiera prośbę. 
Załączniki:
Plik
Pobierz plik (19.3 - BGK.pdf)Informacja